Gesmolten Zout Onderzoek

  • MSR specifieke bestralingen
  • Brede, ambitieuze publieke R&D en toegewijd onderzoek voor MSR-ontwikkelaars
  • Nucleaire technologie voor de toekomst
Ons R&D-programma brengt MSR-technologie dichterbij door nauwkeurige nabootsing van reactor-condities

Over NRG’s gesmolten zout reactor programma

NRG heeft uitgebreide ervaring met materiaal- en splijtstoftests voor bestaande en geavanceerde reactoren, geholpen door de in Petten aanwezige complete nucleaire infrastructuur.

Vanwege de wereldwijd stijgende interesse in gesmolten zout reactoren (MSRs), werd in 2015 besloten om een ambitieus onderzoeksprogramma op te zetten om te kunnen voorzien in de specifieke behoeftes rond ontwikkeling van deze reactoren.

Basis van het programma is een serie bestralingstests die de tijdens reactorbedrijf voorkomende fysisch-chemische processen nabootsen. Voorbeelden van zulke processen zijn de corrosie van metallische constructiematerialen in radioactief zout, de verzwakking van structurele materialen door een combinatie van temperatuur en straling, depositie van splijtings- en corrosieproducten op de binnenwanden van pijpen en de vorming van gassen.

De projecten binnen dit programma worden gecoördineerd vanuit Petten, waar het gros van de activiteiten plaatsvindt. Om het programma te versterken zijn verscheidene samenwerkingsverbanden opgezet met onderzoekscentra die complementaire expertise bezitten, zoals het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie, de Technische Universiteit Delft (NL), CV Rez (Tsjechië) en SINAP (China).

Het MSR-programma is opgezet binnen het onderzoeksprogramma nucleaire technologie van de Nederlandse overheid, gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en deels door middel van het Europese Horizon 2020 project SAMOSAFER, dat wordt gecoördineerd door de TU Delft.

Projecten binnen het gesmolten zout R&D-programma

Het programma is opgebouwd uit een diverse set technisch uitdagende projecten. 

Salient-01

SALIENT-01 was de eerste bestraling van splijtstofzout in een testreactor in 45 jaar en is bekend in de MSR-gemeenschap.

Voornaamste doel van SALIENT-01 is om kennis en ervaring op te doen op het gebied van gesmolten zout bestralingen: het ontwerpen van een experiment met vloeibare splijtstof, het hanteren van verse en bestraalde splijtstofzouten in inerte omgevingen en het verwerken van het ontstane afval.

Samengevat zijn mengsels van lithium fluoride en thorium fluoride in grafieten houders blootgesteld aan intense neutron- en gammastraling in de HFR Petten. De bestraling veroorzaakt splijtingsreacties in het zoutsamples, die de warmte produceren die nodig is om het zout te smelten.

Salient-01

SALIENT-01 was de eerste bestraling van splijtstofzout in een testreactor in 45 jaar en is bekend in de MSR-gemeenschap.

Voornaamste doel van SALIENT-01 is om kennis en ervaring op te doen op het gebied van gesmolten zout bestralingen: het ontwerpen van een experiment met vloeibare splijtstof, het hanteren van verse en bestraalde splijtstofzouten in inerte omgevingen en het verwerken van het ontstane afval.

Samengevat zijn mengsels van lithium fluoride en thorium fluoride in grafieten houders blootgesteld aan intense neutron- en gammastraling in de HFR Petten. De bestraling veroorzaakt splijtingsreacties in het zoutsamples, die de warmte produceren die nodig is om het zout te smelten.

Salient-01

SALIENT-01 was de eerste bestraling van splijtstofzout in een testreactor in 45 jaar en is bekend in de MSR-gemeenschap.

Voornaamste doel van SALIENT-01 is om kennis en ervaring op te doen op het gebied van gesmolten zout bestralingen: het ontwerpen van een experiment met vloeibare splijtstof, het hanteren van verse en bestraalde splijtstofzouten in inerte omgevingen en het verwerken van het ontstane afval.

Samengevat zijn mengsels van lithium fluoride en thorium fluoride in grafieten houders blootgesteld aan intense neutron- en gammastraling in de HFR Petten. De bestraling veroorzaakt splijtingsreacties in het zoutsamples, die de warmte produceren die nodig is om het zout te smelten.

Salient-01

SALIENT-01 was de eerste bestraling van splijtstofzout in een testreactor in 45 jaar en is bekend in de MSR-gemeenschap.

Voornaamste doel van SALIENT-01 is om kennis en ervaring op te doen op het gebied van gesmolten zout bestralingen: het ontwerpen van een experiment met vloeibare splijtstof, het hanteren van verse en bestraalde splijtstofzouten in inerte omgevingen en het verwerken van het ontstane afval.

Samengevat zijn mengsels van lithium fluoride en thorium fluoride in grafieten houders blootgesteld aan intense neutron- en gammastraling in de HFR Petten. De bestraling veroorzaakt splijtingsreacties in het zoutsamples, die de warmte produceren die nodig is om het zout te smelten.

Salient-01

SALIENT-01 was de eerste bestraling van splijtstofzout in een testreactor in 45 jaar en is bekend in de MSR-gemeenschap.

Voornaamste doel van SALIENT-01 is om kennis en ervaring op te doen op het gebied van gesmolten zout bestralingen: het ontwerpen van een experiment met vloeibare splijtstof, het hanteren van verse en bestraalde splijtstofzouten in inerte omgevingen en het verwerken van het ontstane afval.

Samengevat zijn mengsels van lithium fluoride en thorium fluoride in grafieten houders blootgesteld aan intense neutron- en gammastraling in de HFR Petten. De bestraling veroorzaakt splijtingsreacties in het zoutsamples, die de warmte produceren die nodig is om het zout te smelten.

Samenwerkingen

Molten Salt Reactor FAQ

Vragen over gesmolten zoutreactoren? We hebben alle veelgestelde vragen gecombineerd ... en beantwoord.

Molten Salt Reactor FAQ

Meer informatie?

We vertellen je graag meer. Vertel ons je vraag en we nemen contact met je op. 

Ontmoet het team

Contactformulier