Management

Management NRG

Het Management Team is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van NRG. Van links naar rechts:

 • Maik Smit - Chief Financial Officer
 • Vinod Ramnandanlal - Directeur Commercie
 • Huub Cuijpers - Chief Executive Officer
 • Jelmer Offerein - Directeur Operations
 • Barbara Dölle - Directeur Human Resources

Personele Unie Pallas-NRG

NRG is onderdeel van de Stichting NRG (voorheen Stichting ECN) en vormt samen met de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) een personele unie. Er blijven twee organisaties bestaan. De directies van beide organisaties worden gevormd door de CEO Bertholt Leeftink en de leden van de directie van NRG, Huub Cuijpers (CEO) en Maik Smit (CFO), en de leden van de directie van PALLAS, Hermen van der Lugt (CEO) en Nico van Ginkel (CFO). Ook bij de raden van toezicht is er sprake van een personele unie. Gerrit Zalm is voorzitter van de beide raden van toezicht .

Bertholt Leeftink

Bertholt Leeftink
CEO Raad van Bestuur van PALLAS en NRG

 

 

 • Voordat Bertholt bij PALLAS en NRG in dienst trad, bekleedde hij diverse managementfuncties bij de Nederlandse Overheid, zoals Directeur-Generaal Ondernemen & Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Bertholt is woonachtig in Amsterdam, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is de auteur van verschillende publicaties die, gezien zijn sterke financiële achtergrond, vooral economisch gerelateerd zijn.
 • Berthold is woonachtig in Amsterdam, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is de auteur van verschillende publicaties die, gezien zijn sterke financiële achtergrond, vooral economisch gerelateerd zijn.
Huub

Huub Cuijpers
CEO van NRG

 

 

 • NRG geherstructureerd van wat ooit een Instituut van Onderzoeker was naar een klantgerichte proces gestuurde organisatie.
 • Hij heeft verschillende functies bekleed bij verschillende organisaties zoals de Koninklijke Militaire Academie in Breda, Electric Utilities, Akzo Nobel, Albemarle en EPZ en als niet-uitvoerend bestuurslid van AEB Amsterdam.
 • Wereldwijde ervaring in het leiden van grote organisaties en gepassioneerd in het oplossen van complexe bedrijfsproblemen.
 • Familieman met vrouw, twee zonen en een dochter en is een grootvader van 5 kleinkinderen. Geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Houdt van fietsen in de duinen van Petten, Schaatsen en reizen.
Maik

Maik Smit
CFO of NRG

 

 

 • Ervaren financieel leider en hands-on manager
 • Maik en zijn team hebben in 2018 de activiteiten van ECN op het gebied van duurzame energie uit handen gegeven aan TNO, waarna Stichting ECN/NRG zich heeft kunnen concentreren op haar nucleaire activiteiten.
 • Sindsdien werken Mai ken zijn team aan de medische isotopenstrategie van NRG.
 • • Heeft een passie voor het oplossen van complexe financiële vraagstukken en fietsen. Maik brengt graag tijd door met zijn familie en vrienden en helpt als vrijwilliger bij lokale evenementen en verenigingen.
Hermen

Hermen van der Lugt
CEO van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS)

 

 

 • Veranderde en ontwikkelde de PALLAS-organisatie van een Klein projectteam naar de huidige organisatie.
 • Na als Sr. Onderzoeker te hebben gewerkt bij het Telematica Instituut (Novay), leidde hij het instituut als programma- en innovatiedirecteur en nam vervolgens de functie van CEO op zich. Hij richtte verschillende spin-off bedrijven op die allemaal nog steeds bestaan.
 • Transformeerde het instituut tot een markt gestuurde adviesorganisatie.
 • Hij onderhoudt zijn sociale netwerk met zorg en toewijding, leest wekelijks één boek en geniet van verschillende muziekstijlen.
Nico

Nico van Ginkel
CFO van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS)

 

 

 • Financieel professional met bijna 20 jaar internationale ervaring. Hij is graag betrokken bij complexe financiële en strategische organisatorische uitdagingen die hij tegenkomt bij PALLAS.
 • Sterk analytische en communicatieve vaardigheden. Zijn belangrijkste verdiensten zijn het succesvol herstructureren van een prefab betonfabriek, het laten groeien van een internationaal bouwbedrijf en het succesvol opstarten van complexe projecten in verschillende landen.
 • Vader van 3 jonge kinderen. Woonachtig in Utrecht, actief als voetballer, wielrenner en als bestuurslid van de op twee na grootste amateurvoetbalvereniging van Nederland.

Raden van Toezicht

NRG en PALLAS

Zowel het bestuur als de raad van toezicht zullen worden bestuurd door een organisatiestructuur via een zogenaamde “personele unie”(een situatie waarin beide organisaties autonoom blijven bestaan, ook als ze door dezelfde raad van bestuur en toezicht worden bestuurd). Officieel komen er twee aparte raden van toezicht. Gerrit Zalm is benoemd tot voorzitter van beide raden van toezicht. Er worden praktische en redelijke afspraken gemaakt om de raad van toezicht optimaal te laten functioneren.

Voorzitter van de Raden van Toezicht
Dr. G. Zalm

Raden van Toezicht NRG en PALLAS:
Mr. L.L. Pool, Prof. dr. ir. A.H.M. Verkooijen, Drs. P.G. Winters, Dr. ir. B.C. Fortuyn, Dr. M.M.G. Pubben

J.W.R. van Lunteren MSc, Prof. dr. J. Telgen, Prof. dr. W.C. Turkenburg, Ir. P.E.M. Buck, Dr. J.H. Egberts

Tamara Van Ark

Drs. Tamara van Ark
Minister voor Medische Zorg en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noodzaak PALLAS Reactor

Quotes o.a. uit Brief Minister VWS Voorzieningszekerheid van medische isotopen 11 maart 2021

 • De Pallas-reactor levert een belangrijke bijdrage aan de voorzieningszekerheid voor heel Europa, dus een substantiële Europese bijdrage ligt in mijn optiek in de rede.
 • Een nieuw kabinet moet meewegen of zij door wil met het Pallas-project indien er geen aanvullende financiering in Europa wordt gevonden.
 • Europa moet zelfvoorzienend blijven. De motie van de VVD van 10 juni j.l. ondersteunt Van Ark van harte. Het is van belang dat ook Europa financiële ondersteuning geeft, en dat lijkt ook aannemelijk. Naast de Europese Commissie, die het ondersteunt, is het European Radio Isotope Valley Initiative een trekker. Zowel Pallas als SHINE kunnen belangrijke onderdelen worden van die ‘Isotopen vallei’. Er is ook een gezant aangesteld die het belang van deze initiatieven voor de voorzieningszekerheid nog meer voor het voetlicht moet gaan brengen in andere lidstaten.