Nucleaire infrastructuur

De reactor en onze faciliteiten

Op de Energy & Health Campus in Petten bevindt zich een unieke combinatie van nucleaire installaties. De locatie is de afgelopen 60 jaar gegroeid en heeft wereldwijd aanzien. Met de kennis die is ontwikkeld in deze faciliteiten en de realisatie van de continue productie van medische isotopen, zijn onze diensten en producten letterlijk van levensbelang. 

Ook worden er volop voorbereidingen getroffen voor de toekomst en wordt er gewerkt aan de realisatie van een nieuwe onderzoekslaboratorium, genaamd FIELD-LAB, gericht op de versnelling van de ontwikkeling van nieuwe nucleaire geneesmiddelen. Er vindt ook een uitbreiding plaats in de productie van medische isotopen een bouwaanvraag voor de realisatie van het Nuclear Health Center is ingediend door de Stichting voorbereiding PALLAS. Deze stichting is ook volop bezig om de bouwfase voor te bereiden voor de PALLAS-reactor, de beoogde opvolger van de HFR. We bouwen verder aan de toekomst.

De Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucleaire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grondstoffen voor nucleaire medicijnen geproduceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Ook wordt de reactor veel gebruikt voor onderzoek naar veilige en nieuwe kernenergie. Denk aan onderzoek naar Thoriumreactoren. De HFR is in gebruik sinds 1961. Medio jaren ’20 zal de HFR worden vervangen door de nieuwe PALLAS-reactor waarvan de bouw in voorbereiding is.

Reactor

van 30 dagen, daarmee heeft de reactor een hoge beschikbaarheid.

De Hoge Flux Reactor is een materiaaltestreactor van 45 MegaWatt

Door de Hoge Flux is het mogelijk om vooruit te kijken in de tijd; 10 keer zo snel.

patienten worden wereldwijd dagelijks geholpen met medische isotopen uit de reactor

De Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucleaire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grondstoffen voor nucleaire medicijnen geproduceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Ook wordt de reactor veel gebruikt voor onderzoek naar veilige en nieuwe kernenergie. Denk aan onderzoek naar Thoriumreactoren. De HFR is in gebruik sinds 1961. Medio jaren ’20 zal de HFR worden vervangen door de nieuwe PALLAS-reactor waarvan de bouw in voorbereiding is.

NRG koploper in de wereld met de productie van medische isotopen

Molybdeen Productie Faciliteit

In de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) wordt de medische isotoop molybdeen-99 gezuiverd uit bestraalde targets. Daarna wordt het molybdeen-99 beladen in een speciale container (een 'generator') die in ziekenhuizen wordt gebruikt om technetium-99m af te tappen. Het molybdeen-99 vervalt met een halveringstijd van 66 uur naar technetium-99m, dat vervolgens wordt gebruikt om scans (SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography) van patiënten te maken.

De medische isotopen die bestraald worden in de reactor, gaan voor verdere verwerking naar de MPF. Curium maakt het nucleaire geneesmiddel geschikt voor toepassing in ziekenhuizen. Zo kunnen dagelijks 30.000 patiënten worden geholpen.

Jaap Goedkoop Laboratorium

In het Jaap Goedkoop Laboratorium (JGL) werken onze medewerkers aan de ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen (isotopen) voor de behandeling van kanker. In dit laboratorium wordt ook onderzoek gedaan naar oplossingen voor radioactief afval, bijvoorbeeld door het afval opnieuw te bestralen waardoor de levensduur ervan sterk bekort kan worden. Het laboratorium huisvest daarnaast een aantal zeer geavanceerde instrumenten waarmee de verandering in eigenschappen van materialen in een kernreactor heel nauwkeurig gemeten kunnen worden om de effecten van veroudering te kunnen volgen.

Het JGL is vernoemd naar Prof. Dr. J.A. Goedkoop, voormalig wetenschappelijk directeur van het Reactor Centrum Nederland, en grondlegger van de nucleaire kennisinfrastructuur in Petten, en in Nederland.

Decontamination & Waste Treatment

Onze Decontamination & Waste Treatment (DWT) wordt ingezet voor het reinigen van radioactief besmette materialen. Dit zijn de installatie-onderdelen van de nucleaire faciliteiten uit Petten, maar soms ook van de off-shore olie- en gaswinning. In deze offshore installaties heeft zich natuurlijke radioactiviteit opgehoopt die uit de diepe ondergrond mee omhoog is gekomen. De hiermee besmette materialen worden door ons schoongemaakt. Het radioactief afval wordt afgescheiden, verzameld en verpakt en weggebracht naar COVRA (Centrale Organisatie Voor Radiactief Afval) in Borsele.

De Hoge Flux Reactor

De Hoge Flux Reactor (HFR) is een van de weinige reactoren in de wereld die nucleaire medicijnen (medische isotopen) kan maken. Dagelijks worden er voor 30.000 patiënten grondstoffen voor nucleaire medicijnen geproduceerd. Deze patiënten hebben kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Ook wordt de reactor veel gebruikt voor onderzoek naar veilige en nieuwe kernenergie. Denk aan onderzoek naar Thoriumreactoren. De HFR is in gebruik sinds 1961. Medio jaren ’20 zal de HFR worden vervangen door de nieuwe PALLAS-reactor waarvan de bouw in voorbereiding is.