Nieuws

05 augustus 2020

NRG heeft een radioactief platina-isotoop ontwikkeld die mogelijk kan helpen om de effectiviteit van de veel toegepaste chemotherapie met cisplatina bij kankerpatiënten of schade door dit soort behandeling kan helpen voorspellen. Binnenkort worden klinische testen bij mensen gestart om de haalbaarheid en werking van dit CISSPECT te onderzoeken.

02 juli 2020

FIELD-LAB

FIELD-LAB is the incubator for new nuclear medicines. Together with partners Field-LAB Developt new nuclear medicines for personalised treatment of cancer patients.