Molybdeen-99

’s Werelds grootste producent van Mo-99 targets

Complete productieketen op één locatie, uniek in Europa

Europa’s enige productieproces met laag verrijkt uranium (LEU)

Welke oplossingen biedt molybdeen-99?

De isotoop Mo-99 is grondstof voor de productie van technetium-99m (Tc-99m). Tc-99m wordt gebruikt bij het onderzoek naar een veelvoud aan ziektebeelden. Ongeveer 85% van de medische beeldvorming in de nucleaire geneeskunde gebruikt dit isotoop. Wereldwijd komt dit neer op 17 miljoen diagnostische ingrepen per jaar. 

Contact

Meer informatie over molybdeen-99?

Frodo Klaassen
Business Manager

Toepassingen van molybdeen-99

drag for more

Oncologie

Onderzoek naar en in beeld brengen van afwijkingen in bijvoorbeeld nieren, lymfklieren, lever, galblaas en andere organen.

Hart- en vaatziektes (cardiologie)

Onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier en het vaatsysteem.

Botonderzoek

Onderzoek naar aandoeningen waarbij het bot (lokaal) harder groeit. Dit kunnen uitzaaiingen van kanker zijn maar ook botbreuken, ontstekingen of door hormonen aangezette botgroei

Molybdeen-99

Productiekennis en -kunde

Wij zijn wereldwijd leidend in de bestraling van Mo-99 targets. Dit zijn aluminium plaatjes met daarin laag verrijkt uranium. Tijdens bestraling van deze plaatjes in de reactor, wordt uranium gespleten, een proces waarbij molybdeen-99 (Mo-99) ontstaat. Onze klanten halen vervolgens het Mo-99 uit de targets met een chemisch proces. Uiteindelijk krijgen de ziekenhuizen zogenaamde generatoren van technetium-99m (Tc-99m), dat uit Mo-99 ontstaat: een belangrijke grondstof voor medisch onderzoek.

We beschikken over een unieke infrastructuur met logistieke verdeelpunten op korte afstand. Onze klanten beschikken over een internationaal nucleair farmaceutisch netwerk met duizenden ziekenhuizen in zo’n 100 landen. Zo vinden de medische isotopen uit Petten hun weg naar 30.000 (kanker)patiënten per dag.

 

Molybdeen-99

  • Een van ’s werelds grootste radio-chemische productiefaciliteiten voor de nucleaire geneeskunde
  • Optimale scheiding van uranium tijdens de productie zorgt voor een minimale opslag van afval voor de klant
  • Beheer en vergunning door NRG, Curium voert het scheidingsproces uit, waarmee het Mo-99 wordt gewonnen

   

Molybdeen-99

  • Europa’s eerste locatie die uitsluitend LEU gebruikt voor de productie van Mo-99
  • Complex, jarenlang lopend project gezamenlijk met business partner Curium uitgevoerd
  • NRG en Curium voldoen nu aan de non-proliferatie belofte, gedaan aan Barack Obama als president van de VS (2014 Nucleaire Top in Den Haag)

   

Molybdeen-99

  • Radioactief Xe-133 is een bijproduct dat gewonnen wordt tijdens de productie van Mo-99
  • Xe-133 wordt gebruikt voor het bestuderen van de werking van de longen en doorbloeding van de hersenen
  • Complex project gezamenlijk met business partner Curium uitgevoerd

   

Meer weten?

Frodo Klaasen

Wij vertellen u graag meer

Frodo Klaassen
Business Manager
T. +31 6 51249294
M. klaassen@nrg.eu