Onderzoek

 • Toegang tot alle benodigde nucleaire en GMP faciliteiten
 • Nucleaire R&D
 • Operationele expertise en bekwaamheid. Van idee tot medicijn
Ons onderzoek focust zich op het ontwikkelen van nieuwe radiofarmaceutische producten, gebaseerd op de beschikbaarheid van medische isotopen met hoge potentie en een betrouwbare nucleaire infrastructuur. We richten ons op producten met een hoge kans om waarde toe te voegen aan de nucleaire geneeskunde, specifiek  voor kankerbehandeling.

Huidige onderzoeksprojecten

drag for more
Prostaatkanker

Lutetium-177 n.c.a.

 • Medische isotoop waar veel vraag naar is
 • Bèta-straler
 • Onafhankelijke levering vanuit eigen FIELD-LAB proces
CISSPECT CASE

CISSPECT

 • Hoge kwaliteit
 • Chemotherapeutisch geneesmiddel (cisplatine) geïntegreerd met Pt-195m door middel van synthese
 • Chemotherapeutische functie ongewijzigd
Romp Lood 212

Lead-212

 • Bèta-straler met beperkte terugslag en uitstoot van een enkelvoudig alfadeeltje tijdens het verval.
 • Ideale halfwaardetijd (~10 uur)
 • Betrouwbare levering

Lood-212

Pb-212 is een medische isotoop met veel perspectief binnen de kankertherapie; de isotoop biedt maximale efficiëntie en minimale bijwerkingen.

Pb-212 heeft een halfwaardetijd van 11 uur: lang genoeg om het doelwit te bestralen, kort genoeg en met een enkele alfa-emissie om langdurige schade buiten het doelwit te voorkomen.

De productie van Pb-212 is complex en het is lastig te bemachtigen. FIELD-LAB heeft dit materiaal beschikbaar gemaakt door een eigen productie proces te ontwikkelen. Bovendien exploiteert FIELD-LAB de faciliteiten zelf, waardoor het flexibel is in het toewijzen van middelen en het  gebruik van deze isotoop voor R&D-doeleinden. 

Pt-195m CISSPECT

CISSPECT is een veelbelovend diagnostisch middel voor het meten van de verspreiding van cisplatine chemotherapie in het lichaam van de patiënt. Het kan mogelijk gebruikt worden om de effectiviteit van een cisplatine behandeling te voorspellen en/of voor het inschatten van de mogelijke toxiciteit.

Met de uitkomsten kan de individuele patiëntbehandeling geoptimaliseerd worden. Tegelijk kan bepaald worden of een behandeling met cisplatine zinvol is. Of dat men alternatieve behandelingen dient te overwegen, vanwege te verwachten heftige bijwerkingen. Voorbeelden zijn mogelijk nierfalen, gehoorverlies, misselijkheid en vermoeidheid.

Lu-177 chloride n.c.a.

Momenteel domineert Lu-177 de klinische pijplijn wat betreft innovatie van radiofarmaceutica. Onderzoekers hebben talloze potentiële toepassingen voor deze radio-isotoop gevonden.

Wij willen biofarmaceutische en wetenschappelijke partners voorzien van Lu-177 chloride (n.c.a.) en hen daarmee ondersteunen in preklinische en klinische onderzoeken bij de ontwikkeling van Lu-177 radiofarmaceutica. Deze partners variëren van (academische) ziekenhuizen tot commerciële startups. 

We voegen waarde toe aan …

drag for more

De ontwikkeling van nieuwe nucleaire medicijnen.

Kennisoverdracht, van wetenschap naar industrie.

Mogelijkheden voor opschaling.

Publicaties

05 augustus 2020

NRG heeft een radioactief platina-isotoop ontwikkeld die mogelijk kan helpen om de effectiviteit van de veel toegepaste chemotherapie met cisplatina bij kankerpatiënten of schade door dit soort behandeling kan helpen voorspellen. Binnenkort worden klinische testen bij mensen gestart om de haalbaarheid en werking van dit CISSPECT te onderzoeken.

02 juli 2020

FIELD-LAB

FIELD-LAB is the incubator for new nuclear medicines. Together with partners Field-LAB Developt new nuclear medicines for personalised treatment of cancer patients.

Publicaties