CISSPECT DESK-LAB

's Werelds eerste volledig geautomatiseerde synthesemodule

07 augustus 2020

Het geautomatiseerde DESK-LAB proces:

Voor een zekere reproductie van hoge kwaliteit voor iedere radiofarmaceutische batch

Vereenvoudigt en vermindert de handelingen met radioactief materiaal door radiochemische wetenschappers

Geautomatiseerde GMP synthese op uw werkplek!

CISSPECT DESK-LAB is een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van radiofarmaceutica en op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde. Onlangs hebben wij ’s werelds eerste volledige geautomatiseerde synthese module, CISSPECT DESK-LAB, ontwikkeld voor de synthese van Pt-195m cisplatine en andere platina verbindingen.

De module is ontworpen voor de productie van GMP Pt-195m cisplatine bedoeld voor een proefstudie bij mensen. Dit hebben wij bereikt in nauwe samenwerking met onze industriële partner FutureChemistry en gerenommeerde Nederlandse Academisch Medische Centra.

Processtappen

OPLOSSEN
OPLOSSEN
Stap 1
REDUCEREN
REDUCEREN
STAP 2
JODEREN
JODEREN
STAP 3
AMINEREN
AMINEREN
STAP 4
HYDROLYSEREN
HYDROLYSEREN
STAP 5
CHLOREREN
CHLOREREN
STAP 6
UITVULLEN
UITVULLEN
STAP 7

Resultaten

drag for more

Volledige geautomatiseerde synthese van Pt-195m cisplatine

GMP productie van verscheidene platina verbindingen

Geautomatiseerde afgifte in patiëntdoses

Aanvullend aan de Dhara synthese volgens Hoeschele et. al., Radiochimica Acta 1982

Geautomatiseerde GMP synthese op uw werkplek!

CISSPECT DESK-LAB is een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van radiofarmaceutica en op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde. Onlangs hebben wij ’s werelds eerste volledige geautomatiseerde synthese module, CISSPECT DESK-LAB, ontwikkeld voor de synthese van Pt-195m cisplatine en andere platina verbindingen.

De module is ontworpen voor de productie van GMP Pt-195m cisplatine bedoeld voor een proefstudie bij mensen. Dit hebben wij bereikt in nauwe samenwerking met onze industriële partner FutureChemistry en gerenommeerde Nederlandse Academisch Medische Centra.

“Een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van radiofarmaceutica en op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde.”

Geautomatiseerde GMP synthese op uw werkplek!

CISSPECT DESK-LAB is een grote sprong vooruit in de ontwikkeling van radiofarmaceutica en op het gebied van gepersonaliseerde geneeskunde. Onlangs hebben wij ’s werelds eerste volledige geautomatiseerde synthese module, CISSPECT DESK-LAB, ontwikkeld voor de synthese van Pt-195m cisplatine en andere platina verbindingen.

De module is ontworpen voor de productie van GMP Pt-195m cisplatine bedoeld voor een proefstudie bij mensen. Dit hebben wij bereikt in nauwe samenwerking met onze industriële partner FutureChemistry en gerenommeerde Nederlandse Academisch Medische Centra.

CISSPECT® DESK-LAB - Geautomatiseerde GMP synthese op uw werkplek!

Proefstudie bij mensen

De haalbaarheid van SPECT-beeldvorming en kwantificering van Pt-195m is al aangetoond in de preklinische fase (E.A. Aalbersberg et al. EJNMMI 2007 (44), 8, 1347 – 1354).  Als volgende stap zal de haalbaarheid bij mensen worden beoordeeld. Wanneer dit succesvol blijkt, zal Pt-195m cisplatine bijdragen aan het optimaliseren van behandelresultaten van (radio)chemotherapie en het verminderen van toxiciteit in een gepersonaliseerde aanpak.

Relevante producten

drag for more
Cisspect ANM

Pt-195m CISSPECT

  • Hoge specifieke activiteit
  • Ideale halfwaardetijd
  • Betrouwbare levering
  • Geen extra transport vanuit de reactor
  • Wordt samen met Mo-99 geprodceerd
  • Op basis van laag verrijkt uranium (LEU)
Lees meer